Fen Cebir Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi olarak her öğrencinin hem akademik hem sosyal gelişim temelinin “Sevgi”ye dayalı olduğuna inanıyor ve Bütüncül Eğitim Modelini esas alıyoruz.

Öğrencilerimizi bir birey olarak görüyor; onların ilgi, beceri ve her türlü ihtiyacı doğrultusunda daima yanlarında oluyoruz.

Derslerimizi sınıf ortamları dışında laboratuvar ortamında, akıllı tahta uygulamalarıyla destekleyerek öğrencimizin zihninde somutlaştırma imkânı vererek uyguluyoruz.

Fen Cebir Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi öğrencileri yaratıcı ve özgür düşünce ortamında, sevgi-ilginin odağında ve öğrenci merkezli eğitim anlayışımızla düşünen-araştıran bir fert haline gelirler. Bu bağlamda öğrencilerimizin gelişimini sağlamak ve desteklemek amacıyla;

FC-LEAD Seminerleri: Bu seminerlerle alanında uzman mesleklere sahip misafirlerimizi öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Öğrencilerimizin akademik kariyer planlamalarını zihinlerinde somutlaştırmalarını, merak ettiklerini özgürce sormalarını, ufuklarını genişletmeyi ve hayata farklı perspektiften bakabilmelerine öncülük ediyoruz.

Etkinlikler: Eğitimin tamamen dersten ve akademik süreçten ibaret olmadığını biliyor, her öğrencimizin öz bilinçlerini desteklemek amacıyla yaptığınız sanat, edebiyat, doğa ve bilimsel aktivitelerle çevresine duyarlı, tabiata sahip çıkan, kültürünü özümseyen ve devamlılığını sağlayan, okuyan-yazan-araştıran bireyler olmalarını sağlıyoruz.

Erasmus Plus-TÜBİTAK-Olimpiyat Projeleri: Fen Cebir Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin sosyal gelişimlerini desteklemek, ufuklarını genişletmek ve hayallerini gerçekleştirmek doğrultusunda Avrupa Birliği projesi Erasmus Plus, öğrenimlerini uygulamaya dönüştürmeleri amacıyla TÜBİTAK ve Olimpiyat Projelerine öğretmenlerimiz öncülüğünde hazırlamaya çalışmaktayız.

“Öğretimde Bire Bir, Eğitime Birebir”