Fen Cebir Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi olarak “Rehberlik” anlayışımızda bütünlük esastır.

Bütüncül Eğitim Modeli kapsamında sadece rehber öğretmenlerimiz değil sınıf öğretmenlerimizle birlikte tüm branş öğretmenlerimizde rehberlik çalışmalarına katılmaktadır.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin öğrenci gelişiminde esas aldıkları 5N, 1K, 1H ve 1E soruları ile sürece dahil edilirler.

Süreç, öğrencimizin devam durumu ve veli bilgilendirilmesi ile sağlama alınmaktadır.

Rehber öğretmenlerimiz tarafından uygulanan;
– Eğitim ve Öğretim Analizi, (Öğrenme düzeyi, alışkanlıklar ve eğilimler tespit edilmeye çalışılır.)
– Başarısızlık Nedenleri Anketi,
– Çalışma Alışkanlığı,
– Holland Mesleki Tercih Ölçeği,
– Problem Tarama Testi,
envanterleri ile eğitim süreci desteklenmektedir.

Öğrencimizin, uygulanan deneme ve tarama sınavları analizleri çerçevesinde eksikleri tespit edilir ve ETÇ çalışmalarına yönlendirilir.